APOLLO Logo lille

  • femsporetfiskesortere

  • tisporetfiskesortere

  • tisporetfiskesorterer

  • tromlefilter

Reolvogne(pdf)

reolvogn200x200

I designet af reolvogne er der taget udgangspunkt i dyrenes og personalets behov. Resultatet er derfor optimal for både personalets arbejdsmiljø og dyrenes velbefindende. Kernen i konceptet er at beskytte både forsøgsdyrene og personalet for eksponering af allergener, støv mv., samt at sikre en ergonomisk korrekt arbejdsgang.

Ventilationssystemet er bygget op om et centralt udsug, hvorfra der føres tilslutningsstudse ud til de enkelte stalde. Ventilationssystemet tilsluttes reolskabet via en slangeforbindelse og en lynkobling. Idet ventilationssystemet arbejder med undertryk bliver luften suget igennem reolskabet. Frontlågerne på reolskabet er placeret ca. 8 mm. fra skabets ramme, og det bevirker, at der er et luftgab, således at luften udskiftes jævnt hele vejen rundt om frontlågen. Friskluft passerer dermed hen forbi dyrene og videre ud gennem strategiske placerede huller i bagpladen. Luften kommer derefter igennem trykkammeret og op forbi et grovfilter, inden det suges over i rørene på ventilationssystemet.

Reolskabet er konstrueret så det er yderst rengøringsvenligt. Det ses bl.a. ved at skabet er designet med få lige flader, hvorpå der kan ophobe sig snavs. Ligeledes er toppen udformet så vand kan løbe af under rengøring. Vakuumkammeret kan rengøres via de dertil anbragte låger bag på skabet. Bunden er udformet, så evt. overskydende foder, strøelse mv. bliver samlet op her. Ved rengøring åbnes en lille låge i bundens side, så vand kan løbe ud.

For at opnå en effektiv udnyttelse af standarealet er håndtagene forskudt i højre og venstre side, således at de når forbi hinanden, når skabene står i forlængelse af hinanden.

Reolskabet fremstilles p.t. i følgende versioner:

RS 1200 (MÅL 1200 x 600 x 1875 mm) til 20 stk. type III polycarbonat bure

RS 1200H ( MÅL som RS 1200) med flytbare hylder

RS 1230 (MÅL 1230 x 740 x 1875 mm) til 12 stk. tyve IV polycarbonat bure

RS 1340 (MÅL 1340 x 690 x 1875) til marsvin